Showing posts with the label luhau .vnShow all
‘Khoái lạc đói nghèo’
THỦY TIÊN – THIÊN THẦN HAY KẺ CƠ HỘI?
Hồng Quế: 'Bao nhiêu năm đèn sách của dân kiểm toán cũng phải ngả mũ trước một cô Tiên'
Thư của Thủ tướng gửi Thủy Tiên: Cháu không hề đơn độc
Khi người lương thiện im lặng
 CHIÊU TRÒ “MINH BẠCH” - fb: Lương Lê Minh
Meme chế về lũ hậu (1)