Showing posts with the label lừa đảoShow all
THỦY TIÊN – THIÊN THẦN HAY KẺ CƠ HỘI?
Thư của Thủ tướng gửi Thủy Tiên: Cháu không hề đơn độc
Giấy tờ của Thủy Tiên liệu có đáng tin ?
Sao kê lừa gà à
Bằng chứng Tiên lũ chỉ khóa thông báo chứ không khóa tài khoản (30/10)