Vị tỉ phú 'cho đi khi còn sống' với 381,6 triệu USD đã đến Việt Nam
Đồng hồ bạc tỷ của Quang Lê, ThủyTiên chỉ là đồ... mượn