Showing posts with the label lũ lụt 2020Show all
THỦY TIÊN – THIÊN THẦN HAY KẺ CƠ HỘI?
Lũ hậu là gì? Phân tích hiện tượng Thủy Tiên - Hoa hậu lũ
Thư của Thủ tướng gửi Thủy Tiên: Cháu không hề đơn độc
 CHIÊU TRÒ “MINH BẠCH” - fb: Lương Lê Minh