Showing posts with the label lũ hậuShow all
Trần Minh Quân : Thủy Tiên đưa ra bằng chứng lộ đầy điểm vô lý
Lũ hậu là gì? Phân tích hiện tượng Thủy Tiên - Hoa hậu lũ
Meme chế về lũ hậu (1)