Showing posts with the label kinh doanh thua lỗShow all
Vài tháng đưa vợ hơn 40 tỷ để tiêu vặt, bịa đặt bốc phét của vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên