Showing posts with the label hỗ trợ việt namShow all
Vị tỉ phú 'cho đi khi còn sống' với 381,6 triệu USD đã đến Việt Nam