Tiên lũ vượt thời gian tới tương lai xin xác nhận đốt tiền tỉ !

 Hôm nay tiên lũ  quăng lên bản sao kê với một tá giấy cám ơn , kèm với mộc đỏ của địa phương. Đám tiên con ăn mừng vì sự minh bạch. Nhưng chúng quên rằng, mấy tờ giấy cám ơn chẳng có giá trị về minh bạch cả. 

Bài viết hôm nay là 23/11/2020, nhưng chị Tiên đã được xác nhận tới 01 tháng.  Vậy những tờ giấy xác minh, cảm ơn còn lại kia, lấy cái gì để đảm bảo tính chính xác, minh bạch. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục update, mọi người hãy chờ xem .


Những số liệu giống như bán rau ngoài chợ : "khoảng" và  "gần" nhưng lại dùng cho tiền tỉ của các mạnh thường quân.

Post a Comment

0 Comments